C 1 TİPİ 1+1 DAİRE PLANI

Salon : 28,49 m2
Yatak odası : 10.46 m2
Banyo : 3,12 m2
Çamaşır odası : 1,65 m2
Balkon : 8,70 m2
TOPLAM BRÜT ALAN : 72,13 m2

C 2 TİPİ 1+1 DAİRE PLANI

Salon : 24,36 m2
Yatak odası : 10,66 m2
Banyo : 3,12 m2
Çamaşır odası : 1,65 m2
TOPLAM BRÜT ALAN : 59,50 m2

C 3 TİPİ 1+1 DAİRE PLANI

Salon : 28,52 m2
Yatak odası : 10,66 m2
Banyo : 3,12 m2
Çamaşır odası : 1,65 m2
Balkon : 8,70 m2
TOPLAM BRÜT ALAN : 72,13 m2

C 4 TİPİ 2+1 DAİRE PLANI

Salon : 23,90 m2
Ebeveyn Yatak odası : 10,15 m2
Yatak Odası : 8,43 m2
Banyo : 3,20 m2
Balkon : 16,80 m2
TOPLAM BRÜT ALAN : 72,13 m2

C 5 TİPİ 1+1 DAİRE PLANI

Salon : 23,90 m2
Yatak odası : 10,57 m2
Banyo : 3,12 m2
Çamaşır Odası : 1,65 m2
Balkon : 6,70 m2
TOPLAM BRÜT ALAN : 59,90 m2

C 6 TİPİ 2+1 DAİRE PLANI

Salon : 16,31 m2
Mutfak : 7,12 m2
Ebeveyn Yatak Odası : 9,81 m2
Yatak Odası : 9,00 m2
Banyo : 3,75 m2
Koridor : 7,28 m2
Balkon : 19,20 m2
TOPLAM BRÜT ALAN : 110,12 m2

C TİPİ BAHÇELİ KATLAR

C1 TİPİ Brüt Alan : 52,50 m2
C2 TİPİ Brüt Alan : 52,50 m2
C3 TİPİ Brüt Alan : 52,50 m2
C4 TİPİ Brüt Alan : 63,61 m2
C5 TİPİ Brüt Alan : 59,50 m2
C6 TİPİ Brüt Alan : 78,78 m2

C BLOK NORMAL KAT PLANI

A-B TİPİ BAHÇELİ 3+1 DAİRE PLANI

Salon         : 22,06 m2
Mutfak       :   9,15 m2
Oda 1         : 11,30 m2
Oda 2         : 11,17 m2
Oda 3         : 12,03 m2
Banyo        :   4,18 m2
E. Banyo    :   2,09 m2
Koridor      : 11,18 m2
Ç.Odası      :   1,09 m2
Balkon       :    2,14 m2
Bahçe        :    14m2

TOPLAM BRÜT ALAN : 132,90 m2

 

A-B TİPİ 3+1 DAİRE PLANI

Salon         : 22,06 m2
Mutfak       :   9,15 m2
Oda 1         : 11,30 m2
Oda 2         : 11,17 m2
Oda 3         : 12,03 m2
Banyo        :   4,18 m2
E. Banyo    :   2,09 m2
Koridor      : 11,18 m2
Ç.Odası      :   1,09 m2
Balkon       :    2,14 m2
TOPLAM BRÜT ALAN : 118,90 m2

 

 

C TİPİ NORMAL KAT PLANI

C TİPİ BAHÇELİ KAT PLANI